Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

SỰ KIỆN VÒNG QUAY GEAR 4 - MỪNG PHIÊN BẢN GIÁNG SINH AN LÀNH

09-12-2019

Xin chào các Thuyền Trưởng
Nami xin gửi tới các Thuyền Trưởng sự kiện: Vòng quay Gear 4 vô cùng hấp dẫn nha. Các Thuyền Trưởng sẽ nhận được Ốc Sên truyền tin miễn phí khi đăng nhập vào trang event, dùng Ốc Sên để quay lấy vật phẩm và mảnh tướng, quay càng nhiều nhận thưởng càng phong phú và đổi được nhiều phần quà ingame vô cùng hấp dẫn.

I. Thời gian

- Bắt đầu vòng quay: 10h ngày 10/12/2019

- Kết thúc vòng quay: 16h00 ngày 25/12/2019 

II. Cách thức tham gia

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện vòng quay Tại Đây

- Trang sự kiện cần đăng nhập tài khoản GOSU mới có thể tham gia quay

- Sau khi nhận Ốc Sên thì Thuyền Trưởng có thể quay để tích số lần quay và đổi quà trong mục nhận thưởng đạt mốc

III. Cách nhận lượt quay:

- Gồm có 2 cách sau:

+ Đăng nhập mỗi ngày: Khi Thuyền Trưởng mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện thì sẽ nhận được 1 Ốc Sên để quay.

+ Quy đổi Kim Cương: Cứ mỗi 100 Kim Cương mà Thuyền Trưởng quy đổi trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 1 Ốc Sên để quay và có thể tính tích lũy

- Thuyền Trưởng có thể nhận thêm lượt quay Tại Đây 

IV. Quà Quay Tích Lũy

- Gồm có 8 mốc quà Tích Lũy

          + Tích Lũy quay đạt 50 lần nhận: Rương Đá Cấp 1 x40, Rương Đá Cấp 2 x20, Gỗ x200000, Rương Nguyên Liệu Cam x1, Phiếu May Mắn x5

          + Tích Lũy quay đạt 200 lần nhận: Rương Báu Vật Thường x4, Rương Báu Vật Hiếm x2, Rương Đá Cấp 4 x3, Thousand Sunny x100, Mảnh Luffy Gear 4 x10

          + Tích Lũy quay đạt 400 lần nhận: Mảnh Boa x100, Rương Đá Cấp 5 x3, Rương Nguyên Liệu Đỏ x1, Mảnh Luffy Gear 4 x20

          + Tích Lũy quay đạt 600 lần nhận: Mảnh Law x200, Rương Báu Vật Quý x2, Rương Nguyên Liệu đỏ X2, Phiếu Chí Tôn x10, Mảnh Luffy Gear 4 x20

          + Tích Lũy quay đạt 900 lần nhận: Rương Giáng Sinh (VIP) x1, Rương Nguyên Liệu Đen x1, Rương Đá Cấp 6 x1, Rương Báu Vật Quý x2, Mảnh Luffy Gear 4 x30  

          + Tích Lũy quay đạt 1200 lần nhận: Rương An Lành (VIP) x1, Rương Nguyên Liệu Đen x1, Đá Hút Máu Cấp 6 x1, Khí Hồn x1000

          + Tích Lũy quay đạt 1500 lần nhận: Rương Nguyên Liệu Đen x1, Đá Kháng Choáng Cấp 6 x1, Khi Hồn x1500, Thẻ Vương Giả x10, Mảnh Luffy Gear 4 x50

          + Tích Lũy quay đạt 2000 lần nhận: Rương Nguyên Liệu Đen x1, Rương Đá Siêu Cấp x1, Khí Hồn x3000, Thẻ Vương Giả x20, Rương Beli Quý x30, Mảnh Luffy Gear 4 x100.

Lưu ý:
  - Chương trình sự kiện chỉ áp dụng cho Thuyền Trưởng nạp qua trang https://pay.gosu.vn/
  - Thời gian nhận lượt quay từ Quy Đổi Kim Cương sẽ bắt đầu tính từ lúc 0h ngày 10/12/2019
  - Thời gian tổng kết BXH Đua Top sẽ bắt đầu tính từ lúc đóng Đổi Quà : 16h00 ngày 26/12/2019
  - Đối với Top 1-2-3 trên BXH Đua Top thì Thuyền Trưởng cần thỏa điều kiện tương ứng mới có thể lên BXH nhé
  - Các phần quà Thuyền Trưởng nhận được khi đổi số lần đạt mốc sẽ gửi về thư ingame.
  - Phần thưởng đổi được có thể xem lại tại Lịch Sử Nhận quà 
  - Mỗi gói quà tương ứng cho mỗi mốc chỉ được đổi và sử dụng 1 lần duy nhất cho mỗi tài khoản
  - Tất cả Ốc Sên nhận được từ sự kiện và nạp thẻ đều có thời hạn đến hết 26/12/2019
  - Số Ốc Sên sẽ bị xóa khi hết sự kiện, Thuyền Trưởng nhớ chú ý quay và đổi hết quà nhé
  - Do lượng truy cập đông nên hệ thống gửi lượt quay từ quy đổi Kim Cương cho Thuyền Trưởng sẽ trễ từ 30 phút đến 2 giờ, nên mong Thuyền Trưởng thông cảm cho sự bất tiện này.

 

Nami kính bút!